1. Desember - Bytte av batteri i røykvarslerne!

Året rundt er det viktig å ha fungerende røykvarslere på plass. Helst sammenkoblet slik at de
varsler samtidig. Har boligen flere etasjer, må man ha flere røykvarslere. Hvis arealet i
etasjene overstiger 60 kvm, bør det være flere røykvarslere i hver etasje. Det anbefales å ha
røykvarslere i alle soverom. Hvilke krav som gjelder, står i Forskrift om brannforebygging.

Anbefaler optiske røykvarslere
Det anbefales å velge optiske røykvarslere, enten enkeltvarslere eller aller helst seriekoblede
(piper den ene, piper alle).
Optiske røykvarslere reagerer på/ser røyk med store partikler som vil utvikles ved ulmebrann.
Sjansen er stor for at beboerne blir varslet tidlig ved ulmebrann.

Krav til røykvarslere
Røykvarslere skal være CE-merket og merket med NS-EN 14604, DSB 235 eller SNR 235.

Kontroll av røykvarslere
Røykvarslere bør testes regelmessig (gjerne hver måned):
 ➢ både ved at man trykker på testknappen,
 ➢ og ved bruk av røyk fra en røykstikke (ikke bruk fyrstikker eller lighter).

Røykvarslernes levetid
Røykvarslere er ferskvare, og bør byttes (kastes) etter åtte til ti år. I rom der det er mye støv
og skitt vil røykvarsleren ha kortere levetid. Over tid fylles røykvarslerne av støv og fett, og
tekniske komponenter kan bli svekket eller slutte å fungere.

Avfall
Røykvarslere skal leveres som EE-avfall.