NY EIENDOMSSKATTETAKST PÅ DIN BOLIG

Vår ref:
Trondheim, 08.02.2021

Eiendomsskatten skrives ut på all fast eiendom i samsvar med eiendomsskatteloven og vedtak fattet av bystyret. Du mottar dette brevet fordi din eiendom har fått ny eller endret eiendomsskattetakst.

Din eiendom har beregnet markedsverdi fra Skatteetaten (boligverdi). Dette er en verdi basert på statistikk fra SSB, eller en verdi som eier selv har dokumentert til Skatteetaten. Fra og med 2021 vl Trondheim kommune benytte denne verdien som grunnlag for beregning av eiendomsskatten i henhold til eigedomsskattelova § 8C-1.

Din eiendom vil derfor ha grunnlag fra: SKATTEETATENS BOLIGVERDI

Skattenivå for boliger og fritidsboliger er 70%
Skattesats: 3,20 %
Bunnfradrag: kr. 550 000 Pr. godkjent boligenhet med egen inngang og eget kjøkken/bad/wc. Antall bunnfradrag er også avhengig av hva eier har meldt inn til Skatteetaten.

 

SE DOKUMENT: NY EIENDOMSSKATTETAKST PÅ DIN BOLIG