MELDING OM EIENDOMSSKATTETAKST

Eiendomsskatten skrives ut på all fast eiendom i samsvar med eiendomsskatteloven og vedtak fattet av bystyret. Dette informasjonsbrevet sendes til alle eiere av eiendom som benyttes til både bolig og næringsformål.

Fra og med 2020 bli r det endringer på eiendomsskatten, bl.a. på grunn av lovendringer og sammenslåingen av Trondheim og Klæbu kommuner.

  • Eiendommer i tidligere Klæbu kommune ble hasten 2019 omt aks ert etter samme metode og verdisetting som gjaldt i
    gamle Trondheim kommune. Det vil si at eiendomsskattetakster skulle tilsvare markedsverdi på 2004-nivå. Dette ble gjort for at alle i nye Trondheim kommune skal ha samme utgangspunkt for eiendomsskatt.

SE DOKUMENTET: MELDING OM EIENDOMSSKATTETAKST